מחיר למשתכן במתכונת החדשה

מחיר למשתכן במתכונת החדשהמהי תכנית מחיר למשתכן?

קרקעות המיועדות לבניית דירות, בכל הארץ, משווקות במסלול מחיר למשתכן. מדובר במהפכה בשיטת השיווק של הקרקעות, שכן עד היום מי שזכה בקרקעות המדינה היה זה שהציע את מחיר הקרקע הגבוה ביותר (למעט כמות קטנה של דירות ששווקה במסלול הישן של תכנית מחיר למשתכן). בשיטה החדשה והמעודכנת של מחיר למשתכן, המגרשים ישווקו למי שמציע את המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי (כלומר, מ"ר בנוי של הדירה) בהתאם למפרט איכותי, מחייב של הדירות שקבע משרד הבינוי והשיכון.

מה גובה ההנחה שמקבלים במסגרת תכנית מחיר למשתכן?

במסגרת התוכנית ניתנות הנחות על הקרקע ברחבי הארץ. כמו כן ניתן סבסוד פיתוח באזורים נרחבים. נוסף על כך ניתנים לרוכשים מענקים ביישובים מוגדרים בהתאם לכללי התוכנית.

האם יש איסורים כלשהם לאחר רכישת דירה במסגרת תכנית מחיר למשתכן?

חסר דיור או משפר דיור, שרכשו דירה במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיו רשאים למכור את דירתם במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4 או 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה שבה זכו בדירה, המוקדם מביניהם. אין איסור על השכרת הדירה. מכירת הדירה בתקופת איסור המכירה מותנית בקבלת אישור מראש באמצעות פנייה לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון.

אפשר לקבל נתונים סטטיסטיים לגבי התכנית ולגבי מספר הנרשמים לתכנית?

משרד הבינוי והשיכון מפרסם מדי שבוע נתונים מפורטים בנושא.

איזה סוג של דירות כלולות בתכנית מחיר למשתכן?

התכנית חלה על מתחמי בנייה רוויה, כלומר בניין הכולל שש דירות לפחות, בשתי קומות ומעלה, ודירה אחת לפחות בכל קומה.​

השלבים של תכנית מחיר למשתכן

 • שיווק יחידות דיור ליזמים על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.
 • אישור שטחי הדירות ומחירי הדירות על ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • פרסום על ידי חברות הבנייה הודעות לגבי מועדי ההרשמה לפרויקט.
 • פתיחת הרשמה לפרויקט למשך 28 ימים לפחות. ההרשמה נעשית באופן מקוון באמצעות אתר מיוחד.
 • עריכת הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון, ושליחת תוצאות ההגרלה לכל הנרשמים.
 • שליחת הודעות זכייה לנרשמים וזימון הזוכים לבחירת דירה ולחתימה על חוזה.

האם אתם זכאים לרכוש דירה בתכנית מחיר למשתכן?

תכנית מחיר למשתכן מיועד באופו כללי לחסרי דירה, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק מדירה ב-6 השנים האחרונות ושאין להם זכויות במגרש למגורים שהם:

 • זוגות נשואים או ידועים בציבור
 • יחידים (רווקים, גרושים ואלמנים) מעל גיל 35
 • הורה עצמאי (חד-הורי) עם ילד אחד לפחות
 • נכים בני 21 ומעלה

הבהרה:
1. בעת חתימת החוזה לדירת מחיר למשתכן עליכם להיות עדיין במעמד של חסרי דירה.

2. החל ממאי 2017 תכנית מחיר למשתכן מיועדת ככלל לחסרי דירה, אך גם למשפרי דיור​.

הטבה לבני מקום

אם ברצונכם לרכוש דירה במקום שבו אתם מתגוררים בשנים האחרונות, תינתן לכם עדיפות.

"בן מקום" הוא מי שמתגורר ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, בתחום שיפוטה של הרשות שבה ייבנה הפרויקט.

​האם יש איסורים כלשהם לאחר רכישת דירה במסגרת מחיר למשתכן החדש?

השכרת הדירה: כדי להקל על ציבור הרוכשים הסיר משרד הבינוי את האיסור על השכרת הדירה.

מכירת הדירה: חסר דיור או משפר דיור שרכשו דירה במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיו רשאים למכור את דירתם במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4 או 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה שבה זכו בדירה, המוקדם מביניהם.

שדרוג תכנית מחיר למשתכן: החלוקה לסדרות

כיום פועלת תכנית מחיר למשתכן בשלוש סדרות:

 • סדרה א: בסדרה זו נכללים זכאים שביקשו אישורי זכאות עד יום שלישי, 30.8.2016, בשעה 23.59. כל מי שהתחיל בתהליך להוצאת אישור זכאות עד מועד זה, לרבות מי שהזמין עד יום 30.8.2016 בשעה 20:00 תור להרשמה בסניף ונמצא זכאי, נכלל בסדרה א'.​
 • סדרה ב: בסדרה זו נכללים זכאים שהצטרפו לתכנית החל ב-1.9.2016  או שהצטרפו קודם לכן, אך לא נרשמו לשום הגרלה בשנת 2016, ולכן הועברו לסדרה ב'.
  ההרשמה לסדרה ב' תימשך עד 24.9.2017.
 • סדרה ג: בסדרה זו ייכללו זכאים אשר יוציאו אישור זכאות החל ב-25.9.2017. טרם נקבע מועד לפתיחת ההגרלות לסדרה זו. עם זאת, בעלי אישורי זכאות בסדרה זו יוכלו להירשם להגרלות בודדות שייפתחו לפרויקטים המיועדים לכל הסדרות ולכל הזכאים.

מהם כללי ההשתתפות בסדרות?

מותר לזכאים בסדרה מסוימת לוותר עד פעמיים על זכייה ולהמשיך להשתתף בהגרלות. אם זכו בפעם השלישית, וביטלו את זכייתם – יועברו לסדרה  הבאה. כך למשל יועברו זכאי סדרה א שביטלו זכייה בפעם השלישית לסדרה ב'.

איך אדע לאיזו סדרה אני שייך?

על גבי אישור הזכאות שלך מצוין לאיזו סדרה אתה שייך.

תוכל לראות את הסדרה שלך גם במסך הפרטים האישיים באתר ההרשמה להגרלות.

אילו פרויקטים פתוחים כיום לכל אחת מן הסדרות?

בשלב זה רוב הפרויקטים מיועדים עדיין ברובם לסדרה א. בנובמבר 2017 ייפתחו פרויקטים גם לזכאי סדרה ב',  ואז תישלח הודעה בדוא"ל לזכאי סדרה ב' .
כל הזכאים בסדרה א' שיעמדו בכללים ולא יזכו בדירה, יוכלו להמשיך ולהירשם גם להגרלות בסדרה ב'.
ברשימת הפרויקטים באתר ההרשמה להגרלות, מצוין לאיזו סדרה או סדרות משויך כל פרויקט.

מה קורה עם תכנית מחיר מטרה?

תכנית מחיר מטרה ממשיכה כרגיל ללא שום שינוי. כלומר כל הזכאים בתכנית רשאים להירשם לכל הפרויקטים של התכנית.