מחיר מטרה

מחיר מטרהעקרונות התכנית מתבססים על החלטת ממשלה מס' 1532 (דר/43) מיום 3.4.2014; על החלטה מס' 1809 (דר/50) מיום 3.7.2014.

אילו פרויקטים צפויים להיפתח במסגרת תכנית מחיר מטרה?

התכנית פועלת בראש העין ובמודיעין בלבד.

מהי דירת מחיר מטרה?

  • דירת מגורים שתיבנה במסגרת פרויקטים חדשים בכל רחבי הארץ, שיועדו לתכנית זו.
  • דירה בשטח 60 מ"ר עד 150 מ"ר.

מחיר הדירה ייקבע במכרז עצמו, ויהיה נמוך ממחיר השוק באותו אזור בכ-20%.

מי זכאי לרכוש דירה במסגרת המסלול?

התכנית מיועדת לחסרי דירה ולמשפרי דיור.

חסר דירה – המונח חסר דירה מציין יחיד בן 35 ומעלה ותא משפחתי שאין למי מיחידיו זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה, ושלא היו להם זכויות כאמור 10 שנים קודם לרכישת הדירה הנמכרת במחיר מטרה.

משפר דיור – המונח משפר דיור  מציין יחיד בן 35 ומעלה ותא משפחתי שבבעלות מי מיחידיו דירת מגורים יחידה אשר תימכר בתוך 12 חודשים מיום קבלת טופס 4 לדירה הנרכשת, או שהייתה בבעלותם דירת מגורים יחידה ב-10 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר מטרה.

האם יש איסורים כלשהם לאחר רכישת דירה במסגרת תכנית מחיר מטרה?

השכרת הדירה: כדי להקל על ציבור הרוכשים הסיר משרד הבינוי את האיסור על השכרת הדירה.

מכירת הדירה: חסר דיור או משפר דיור שרכשו דירה במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיו רשאים למכור את דירתם במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4 או 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה שבה זכו בדירה, המוקדם מביניהם.

מי אינו זכאי בתכנית מחיר מטרה?

  • בעלי יותר מדירה אחת ב-10 שנים האחרונות.
  • יחידים מתחת לגיל 35
  • זוגות שנרשמו לנישואין, אך טרם נישאו.

דירה באיכות גבוהה

משרד הבינוי והשיכון מגדיר מפרט טכני איכותי לדירות מחיר מטרה. המפרט קובע כסטנדרט רכיבים שלגביהם הקבלנים דורשים בדרך כלל תוספת תשלום על מחיר הדירה.
מפרט מחיר מטרה מחייב את מוכר הדירה להציע לכם לבחור בין מגוון דוגמאות, עיצובים וצבעים של פריטים, דוגמת:
משטח עבודה במטבח: עשוי משיש או אבן קיסר, ובחירה בין שלושה גוונים לפחות, שאחד מהם הוא בהיר-ניטרלי.
ריצוף וחיפוי: בחירה בין שני סוגי ריצוף ובין שלוש דוגמאות לפחות, שאחת מהן היא בגוון ריצוף בהיר-ניטרלי.
דלתות הפנים: בחירה בין שלוש אפשרויות לפחות לגוון הדלת, שאחת מהן בגוון לבן.
נוסף על כך, דירת מחיר מטרה כוללת חניה אחת לפחות.
מידע מלא על מפרט מחיר מטרה

מה צריך לעשות כדי לרכוש דירה במסגרת התכנית?

תהליך ההשתתפות בתכנית כולל שישה שלבים:
1. הוצאת אישור זכאות 
2. כניסה לאתר ההרשמה להגרלות באמצעות הקלדת מספר זהות וסיסמה.
אחרי שזכאותכם תיקלט באתר ההרשמות יישלחו אליכם דוא"ל ומסרון המודיעים לכם על כך.  עכשיו אתם יכולים להיכנס לאתר ההרשמה להגרלות באמצעות הסיסמה המופיעה בדוא"ל שקיבלתם.
3. הרשמה להגרלה לפרויקט
4. המתנה להגרלה ולהודעה על תוצאותיה
5. בדיקת אפשרויות למימון הדירה
6. בחירת דירה אצל החברה הבונה וחתימה על חוזה רכישהבחירת דירה אצל החברה הבונה וחתימה על חוזה