* אתר זה מבקר את תוכנית "מחיר למשתכן" ואינו שייך או מסונף למשרד השיכון

מפת פרויקטים

התכנית  פועלת ביישובים בכל רחבי הארץ.
התמקדו ביישוב במפה כדי לצפות בכל פרויקטי מחיר למשתכן ומחיר מטרה באותו היישוב. באמצעות לחיצה כפולה על היישוב תוכלו לצפות במתחם ובמגרש של הפרויקט ולראות באיזה שלב בדיוק הוא נמצא. המפה מתעדכנת מדי יום.

מחשבון דירה סופי במחיר למשתכן ובמחיר מטרה

בתוכנית מחיר למשתכן, ישנה אשליה שכביכול המחיר למטר נמוך יותר ממחיר השוק, אך לא כך הדבר! ישנם עלויות נלוות שמתווספות על המחיר המשתנות מפרויקט לפרויקט.
יש לשים לב כי ישנו תמחור בנפרד על חניה, מחסן, מרפסת ואף הצמדה למדד תשומות הבניה.

משכנתא במחיר למשתכן

השתתפות בתוכנית מחיר למשתכן מעניקה הטבות חסרות תקדים במימון הדירה, כמו גם מימון עם הון עצמי נמוך יותר מהשוק החופשי.
חלק מן הפרויקטים בפריפריה הרחוקה יקבלו אף מענקים, להלן רשימת הערים שבהם ינתנו מענקים....

תוכנית מחיר מטרה

תכנית מחיר מטרה היא שיטת שיווק קרקעות ביוזמת משרד הבינוי והשיכון.
התכנית מאפשרת לרוכשי דירה ראשונה ולמשפרי דיור לרכוש דירה חדשה במחיר הנמוך בכ-20% ממחירי השוק באותו אזור. הדירות ייבנו בראש העין ובמודיעין.

קרא עוד...

מחיר למשתכן מתכונת ישנה

קרא עוד...

מחיר למשתכן מתכונת חדשה

​​תכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה נוערה להקל על אוכלוסיות חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

​​​​​​​​​​תכנית מחיר למשתכן פועלת בסדרות כדי להגדיל את סיכויי הזכייה שלכם בדירה חדשה.​

קרא עוד...
מסירת דירות מאוחרת

מועד מסירת דירות מאוחר

ברוב הפרויקטים קיימת גמישות מצד המדינה לספק ליזם מועדי מסירת דירות ארוכים מהרגיל, התירוץ של המדינה הוא שגם בשוק החופשי הייתם צריכים להמתין 3-4 שנים.
זוכים שרוצים להתנגד למועדים נתקלים בחומה בצורה ומרגישים כקהל שבוי.

קרא עוד
תכנון גרוע מחיר למשתכן

איכות ותכנון דירות ירודים

בפרויקטים השונים לרוב התכנון מתבצע לטובת היזם, ניתן למצוא המון פרויקטים עם דירות כלואות (דירה חמישית בקומה), 2 מעליות בבניינים גבוהים ועוד...
במסגרת המכרז המדינה אומנם סיפקה מפרט ותקנון, אך אלו מלאים בפרצות שאותם נפרט בהמשך.

קרא עוד

חוזי מכר בעייתיים

חוזי המכר בין היזם לבין הזוכה מאושרות מבעוד מועד מול חברות הבקרה. הגם שרשום בחוזי המכר שתנאי המכרז גוברים על הוראות החוזה, אין כך הדבר במציאות.
ברוב המיקרים מאחר והחוזים חוקיים, למרות שברוב סעיפיהם מדובר בתנאים מקפחים.

קרא עוד
המידע הניתן באתר זה ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או לעדכניותו
מהי תכנית מחיר למשתכן?
קרקעות המיועדות לבניית דירות, בכל הארץ, משווקות במסלול מחיר למשתכן. מדובר במהפכה בשיטת השיווק של הקרקעות, שכן עד היום מי שזכה בקרקעות המדינה היה זה שהציע את מחיר הקרקע הגבוה ביותר (למעט כמות קטנה של דירות ששווקה במסלול הישן של תכנית מחיר למשתכן). בשיטה החדשה והמעודכנת של מחיר למשתכן, המגרשים ישווקו למי שמציע את המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי (כלומר, מ"ר בנוי של הדירה) בהתאם למפרט איכותי, מחייב של הדירות שקבע משרד הבינוי והשיכון.
מה גובה ההנחה שמקבלים במסגרת תכנית מחיר למשתכן?
במסגרת התוכנית ניתנות הנחות על הקרקע ברחבי הארץ. כמו כן ניתן סבסוד פיתוח באזורים נרחבים. נוסף על כך ניתנים לרוכשים מענקים ביישובים מוגדרים בהתאם לכללי התוכנית.
האם יש איסורים כלשהם לאחר רכישת דירה במסגרת תכנית מחיר למשתכן?
חסר דיור או משפר דיור, שרכשו דירה במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיו רשאים למכור את דירתם במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4 או 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה שבה זכו בדירה, המוקדם מביניהם. אין איסור על השכרת הדירה. מכירת הדירה בתקופת איסור המכירה מותנית בקבלת אישור מראש באמצעות פנייה לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון.
אפשר לקבל נתונים סטטיסטיים לגבי התכנית ולגבי מספר הנרשמים לתכנית?
משרד הבינוי והשיכון מפרסם מדי שבוע נתונים מפורטים בנושא. תוכל לעיין בהם כאן:
איזה סוג של דירות כלולות בתכנית מחיר למשתכן?
מי זכאי להשתתף בתכנית מחיר למשתכן?
הזכאים לרכישת דירת מחיר למשתכן הם "חסרי דיור" – יחיד מגיל 35 ומעלה וזוגות בכל גיל. חסר דיור הוא מי שאין לו, ולא היו לו, ב-6 השנים האחרונות דירה או זכויות כלשהן בדירה שעולות על שליש או זכויות בקרקע המיועדת לבנייה. מלבד זאת, לא נקבעו שום קריטריונים כמו מספר ילדים, ותק נישואים, שירות צבאי, רמת הכנסה או מיצוי כושר השתכרות. נוסף על כך, ניתנת בהגרלות עדיפות ל"בני מקום​". כלומר, לחסרי דיור המתגוררים בקביעות ב-3 השנים או ב-4 שנים מתוך 10 השנים, שקדמו למועד פרסום המכרז, בתחום הרשות המקומית שבה ייבנה הפרויקט. על בן המקום לענות גם על הגדרות הזכאות הכלליות: יחיד בן 35 ומעלה או זוג נשוי בכל גיל. מתוקף החלטת מועצת רמ"י מס' 1508 מיום 10.5.2017 נפתחה תכנית מחיר למשתכן גם למשפרי דיור. משפר דיור הוא:
  • מי שבבעלותו יותר משליש בדירת מגורים יחידה, או שהיה בבעלותו יותר משליש בדירת מגורים יחידה, ב-6 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן. בני זוג ייחשבו משפרי דיור, גם אם בבעלות רק אחד מהם דירת מגורים יחידה או יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-6 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן.
  • מי שבבעלותו כיום יותר משליש בקרקע המיועדת למגורים. בני זוג ייחשבו משפרי דיור גם אם בבעלות רק אחד מהם יותר משליש קרקע המיועדת למגורים.
משפר דיור יידרש למכור את הנכס שבעלותו לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר אכלוס הדירה שרכש במסגרת תכנית מחיר למשתכן. ההגדרה המלאה והמחייבת מובאת בהחלטת מועצת רמ"י מס' 1538 מיום 26.2.2018, וכל החלטה שתתקבל במקומה פירוט נוסף תוכל למצוא באתר מחיר למשתכן.
איך מוציאים אישור זכאות?
ניתן להוציא אישור זכאות מקוון באינטרנט, או בסניפי אחת משלוש חברות ההרשמה: אלונים, מילגם ועמידר הפזורים ברחבי הארץ. אם תימצאו זכאים יישלח אליכם האישור באמצעות הדוא"ל, בתוך 10 ימי עבודה. את כל המידע תוכל למצוא כאן. שימו לב – כיום ניתן להוציא אישור זכאות רק לסדרה ג'. לשאלות נוספות בנושא הוצאת אישור זכאות יש לפנות לאחת מחברות ההרשמה.
לאיזו חברה מחברות ההרשמה כדאי להירשם?
שלוש החברות מספקות אותו השירות ותוכל לבחור בכל אחת מהחברות, בהתאם להעדפותיך ולאזור מגוריך. כאן תוכל למצוא את כל פרטי הקשר של החברות.
רכשתי קרקע, האם אני יכול להשתתף בתכנית?
אם הקרקע מיועדת לבנייה, וחלקך בה עולה על שליש, אתה אינך נחשב חסר דירה ואינך זכאי בתכנית מחיר למשתכן.
אנחנו זוג חד-מיני האם אנחנו יכולים להירשם לתכנית?
איך אני יודע אם אני בן מקום? כל כמה זמן אתם מעדכנים את הנתונים?
בן מקום הוא חסר דיור שמקום מגוריו הקבוע ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים שקדמו למועד חישוב הזכאות בתחום שיפוט הרשות המקומית שבה ייבנה הפרויקט. משרד הבינוי והשיכון מקבל את נתוני כתובות המגורים מרשות האוכלוסין וההגירה, ולפיהם הוא מגדיר את מעמד בני המקום. עדכון "בן מקום" מתבצע באופן יזום על ידי מערכות המשרד. ניתן גם לפנות לחברת הסיוע באופן יזום כדי לעדכן את המעמד לפני מועד זה.
איך אני יודע באילו יישובים אני בן מקום?
באישור הזכאות רשום לך באילו יישובים אתה מוגדר בן מקום נכון ליום הנפקת האישור. תוכל לראות את רשימת היישובים העדכנית שבהם אתה זכאי כ"בן מקום" במסך הפרטים האישיים, באתר ההרשמה להגרלות.
הסתיים לי תוקף אישור הזכאות. מה עליי לעשות?
תוקף אישור הזכאות יוארך באופן אוטומטי וללא תוספת תשלום כל עוד נתוניך לא השתנו, ואתה עדיין עומד בתנאי התכנית. בדיקת הנתונים מבוצעת באופן שוטף, למול ממשקים וגורמים חיצוניים לבדיקת תקיפות הזכאות.
מה זה סדרה א', סדרה ב' וסדרה ג'?
כדי להגדיל את סיכויי הזכייה שלכם בדירה, תכנית מחיר למשתכן פועלת בשלוש סדרות: סדרה א: בסדרה זו נכללים זכאים שביקשו אישורי זכאות עד יום שלישי, 30.8.2016.​ סדרה ב: בסדרה זו נכללים זכאים שהצטרפו לתכנית החל ב-1.9.2016 עד 24.9.2017, או שהצטרפו קודם לסדרה א' ועברו לסדרה ב' לפי כללי התוכנית. סדרה ג: בסדרה זו ייכללו זכאים אשר קיבלו ומקבלים אישור זכאות החל ב-25.9.2017.
מתי ייפתחו הגרלות לסדרות ב' וג'?
ההגרלות לסדרה ב' נפתחו בסוף שנת 2017. סדרה ג' זכאית בשלב זה להשתתף רק בהגרלות שנפתחות לכל סדרות הזכאים. עם זאת, בעלי אישורי זכאות בסדרה זו יוכלו להירשם להגרלות שייפתחו לכל הסדרות ולכל הזכאים. אנחנו ממליצים להירשם לשירות הניוזלטר לקבלת עדכונים שוטפים על התכנית לחצו כאן ותעקבו אחר הפרסומים של הפרויקטים בדף הפייסבוק של מחיר למשתכן.
איך אני יודע לאיזו סדרה אני משתייך?
איך נרשמים להגרלה?
כדי להירשם להגרלה לפרויקט עליכם להיכנס לרשימת הפרויקטים באתר ההרשמה להגרלות. ההרשמה תתאפשר רק לאלה המחזיקים באישור זכאות תקף ביום ההרשמה ולאלה המשויכים לסדרה המתאימה. אפשר יהיה להירשם לפרויקטים הפתוחים להרשמה בלבד. באפשרותכם להירשם בבת אחת לכמה פרויקטים שתרצו ללא שום הגבלה. הרשמה להגרלה בתוכנית מחיר למשתכן.
האם מותר להירשם לכמה הגרלות יחד?
כן, מותר לכם להירשם לכמה הגרלות פתוחות ביחד. בסדרת ההגרלות הגדולות יש הגבלה לשלושה יישובים בלבד. עם זאת עליכם לזכור שזכייה באחת ההגרלות מבטלת אוטומטית את הרשמותיכם לשאר ההגרלות. לכן אם אתם רוצים לגור דווקא בעיר מסוימת, מומלץ לכם שלא לסכן את זכייתכם האפשרית לפרויקט בעיר זו, באמצעות הרשמה לפרויקטים במקומות שאינכם מעוניינים לגור בהם.
כיצד מתבצעת ההגרלה?
הליך ההגרלה נערך בהתאם לנהלים מחמירים ומוקפדים, במערכת ממוחשבת, ללא מגע יד אדם, בניהולה של ועדה ובפיקוח של רואה חשבון מוסמך. ההגרלה מתקיימת באמצעות תוכנה שפותחה במשרד הבינוי והשיכון, המופעלת במחשב הגרלות נפרד (STAND ALONE), שאינו מחובר לרשת חיצונית או לאינטרנט, ועל כן מאובטח ברמות הגבוהות ביותר ובסטנדרטים הגבוהים ביותר. המחשב מאוחסן בכספת קצין הביטחון של המשרד ונאסרת הכנסה של מידע אליו בכל דרך שהיא, כדי למנוע כל חשש מהטיה אפשרית. תהליך חישוב  תוצאות ההגרלה, מתבצע בחדר הגרלות סגור, בנוכחות ועדת הגרלות המפקחת, בודקת וחותמת על תוצאות ההגרלה.
כיצד נערכת הגרלה עבור בני מקום?
​ההגרלה נערכת כך, שנשמרת ההקצאה לבני מקום מסך הדירות לבני מקום. לאחר מכן מוגרלות הדירות שאינן מוקצות לבני מקום בין כל הזכאים, לרבות הזכאים בני המקום שנותרו. כלומר, ההגרלה מתבצעת בשתי הגרלות נפרדות: בכל הגרלה יש מספר דירות שמוקצות רק לבני מקום, והדירות האלה מוגרלות תחילה בנפרד. אם אין מספיק בני מקום מסדרה א', מגרילים בני מקום מסדרה ב' ואחר כך בני מקום מסדרה ג'. הנרשמים "הרגילים" אינם מתחרים על הדירות המוקצות לבני מקום. לבסוף מבצעים הגרלה נוספת, ובה משתתפים כל בני המקום שעלו בהגרלה הקודמת לפי מספר הדירות המוקצות + בני המקום שלא הוגרלו בהגרלה הקודמת + הנרשמים הרגילים. ההגרלה הזו קובעת את הסדר לבחירת הדירה, ובה אין עדיפות לסדרות או לבני מקום. בתוצאות אנו מפרסמים את כלל הנרשמים להגרלה, כולל בני מקום. ניתן להסתכל בקובץ התוצאות כדי לראות כמה מתוך סך הנרשמים הם בני מקום וכמה דירות הוקצו לבני מקום.
מתי נקבל את תוצאות ההגרלה?
באתר ההגרלות מופיע בתוצאות הגרלה שמיקומנו בהגרלה הוא "0", ומצב הזכייה "חדש" - מה זה אומר?
אם נרשמתם להגרלה ייתכן שבאתר ההגרלות יופיע בתוצאות ההגרלה שמיקומכם בהגרלה הוא "0", ומצב הזכייה שלכם "חדש", פירוש הדבר הוא שתהליך עדכון תוצאות ההגרלה באתר טרם הסתיים. כחלק מהתהליך תקבלו הודעות בדוא"ל ובמסרון. בסיום התהליך יוצגו התוצאות המלאות באתר.
זכיתי בהגרלה, מאז עבר הרבה זמן ואף אחד לא יצר אתי קשר. מה קורה?
ברכות! ההודעה על הזכייה ועל מיקומכם מבטיחה את זכותכם לרכישת דירה בהנחה ביישוב שרציתם. הקבלן מקבל כעת את פרטיכם ויזמן אתכם לכנס הסברה כללי ולאחריו תזומנו לפגישות אישיות לבחירת הדירה ולחתימה על החוזה. הזימון לכנס ולמפגשים אינו מיידי! הקבלן יזמן אתכם רק לאחר קבלת החלטת הוועדה המקומית ורק לאחר אישור המסמכים שלו על ידי חברת הבקרה שפועלת מטעם משרד הבינוי והשיכון. תהליך זה נמשך כמה חודשים! כרגע עליכם להמתין בסבלנות עד שהיזם ייצור עמכם קשר. בחירת הדירות צפויה להתקיים כחודש לאחר קבלת היתר בתנאים מהוועדה המקומית, ואז תזומנו לבחור דירה.
מה קורה אם אני זוכה, אבל לא נמצא בארץ לממש את הזכאות?
אם מדובר בבני זוג, ואחד מבני הזוג אינו יכול להגיע במועד בחירת הדירה, על בת או בן הזוג השני להגיע עם ייפוי כוח חתום, וצילום ת"ז של בת או בן הזוג שאינם נוכחים. במקרה ששני בני הזוג אינם יכולים להגיע, ניתן לייפות בא כוח, באמצעות ייפוי כוח נוטריוני חתום.
כיצד אפשר לבטל זכייה בהגרלה?
אם זכיתם בהגרלה לפרויקט, באתם רשאים לבטל את הזכייה בכל שלב, עד חתימת החוזה מול הקבלן. עליכם לעשות זאת באופן מקוון באמצעות אתר ההרשמה להגרלות מתוך מסך ה"הרשמה לפרויקט" או מתוך "ההגרלות שלי" באזור האישי. רק אחרי שתקבלו אישור על ביטול הזכייה בדוא"ל, תוכלו לשוב ולהירשם להגרלות פתוחות.

שימו לב: האישור אינו נשלח מיידית, אלא יכולים לחלוף כמה ימים ממועד הבקשה ועד מועד קבלת האישור. לכן, אם ברצונכם לבטל זכייה הקפידו לעשות זאת כמה ימים לפני סגירת ההרשמה להגרלה שבה אתם מעוניינים להשתתף. אל תחכו לרגע האחרון! הודעה לחברת הקבלן על ביטול הזכייה, לא תיחשב ביטול זכייה רשמי. בעקבות זכייתכם הוסרתם אוטומטית מכל ההגרלות שאליהן נרשמתם. אם הן עדיין פתוחות וברצונכם להשתתף בהן עליכם להירשם אליהן מחדש. ביטול הזכייה בפרויקט זה לא יחזיר את הרשמותיכם לפרויקטים אחרים שבהם הייתם רשומים. לאחר ביטול הזכייה אין אפשרות להתחרט, גם אם הדירות שבהן הייתם מעוניינים יחזרו למלאי. אם אתם זכאים בסדרות א' או ב', מותר לכם לוותר עד פעמיים על זכייה בהגרלות של סדרה זו ולהמשיך להשתתף בהגרלות בסדרה. אם תזכו בפעם השלישית, ותוותרו – תועברו לסדרה ב'.

אם ביטלתי את הזכייה בתוך כמה זמן אני יכול להירשם לעוד הגרלות?
עדכון הביטול מתבצע בתוך עד 10 ימי עבודה.
האם יש אפשרות להעביר זכייה מהורה לילד?
הזכייה בדירה אינה ניתנת להעברה בשום אופן שהוא.
האם אוכל לקנות דירה בשוק הפרטי לאחר זכייה בתכנית מחיר למשתכן?
תכנית מחיר למשתכן אינה פוגעת בזכויותיכם לרכוש דירה נוספת בשוק החופשי, אם תזכו. תוכלו לרכוש דירה בשוק החופשי, אולם רק לאחר חתימה על חוזה הדירה במסגרת התכנית של מחיר למשתכן.
במקרה של ביטולים איך נקבע סדר בחירת הדירות? יכול להיות שלקבלן יש השפעה?
איפה ניתן לראות את פריסת התשלומים העתידית במסגרת הפרויקט?
בשלב חתימת החוזה תוכלו לסכם מול הקבלן את לוח פריסת התשלומים והמקדמה הנדרשת. ניתן גם לבקש מהקבלן טרם מועד בחירת הדירות לקבל את לוח התשלומים הצפוי. שתי חברות הבקרה עומדות לשירותכם.
כיצד מחשבים את מחיר הדירה על פי מ"ר?
דרך חישוב מחיר הדירה נקבעה במכרז שבו זכה הקבלן. קביעת מחיר הדירה נבדקת על ידי חברת הבקרה שפועלת מטעם משרד הבינוי והשיכון.
שמעתי שמקבלים גם מענק בתכנית מחיר למשתכן. באילו יישובים מקבלים אותו ואיך?
המדינה מעודדת מגורים בפריפריה. נוסף על ההנחה במחיר הדירה בתכנית מחיר למשתכן תקבלו באזורים האלה גם מענק בגובה של 40,000 ש"ח או 60,000 ש"ח. רשימת היישובים מתעדכנת מעת לעת. תוכל לקבל את המענק רק אחרי שכבר חתמת על חוזה הרכישה. כדי לקבל את המענק  לפנות לבנק למשכנתאות עם חוזה חתום. המענק יינתן בשתי פעימות: 50% מהסכום בכל פעם ורק לאחר השלמת מלוא ההון העצמי. לרשימת היישובים המעודכנת ולמידע נוסף.
מהו גובה המשכנתא שאני יכול לקבל?
על פי הוראות בנק ישראל, דרוש הון עצמי של 100,000 לפחות ש"ח או 10% מגובה מחיר הדירה – הגבוה מבין השניים - לקבלת משכנתא בשיעור של עד 90% מגובה מחיר דירת מחיר למשתכן לזוכים שחתמו חוזה לרכישת דירה בתכנית. את הבקשה ניתן לבחון הזכאות לסיוע לרכישת דירה ממשרד הבינוי והשיכון (הלוואה בריבית מסובסדת) על ידי הגשת "בקשה לסיוע בדיור" בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות. גובה המשכנתא משתנה בהתאם למכלול הנתונים האישיים של בני הזוג. לכן, את כל הנתונים לגבי גובה המשכנתא ניתן לקבל בבנק בו בחרת להגיש את הבקשה למשכנתא. מידע נוסף לגבי התהליך וכל ההטבות במסגרת תכנית מחיר למשתכן ניתן למצוא כאן.
האם ניתן לערוך שינויים בחוזה שנערך מול הקבלן?
החוזה שמציג הקבלן מאושר מראש על ידי חברת הבקרה שפועלת מטעם המשרד. לרוכש יש אפשרות לנהל משא ומתן על סעיפי החוזה.
מדוע הדירות כל כך זולות, האם זה מעיד על כך שאיכות הבנייה גרועה?
אני מבין שבמסגרת הגרלה גדולה מותר להירשם להגרלות בשלושה יישובים בלבד. איך מתבצעת ההרשמה?
נכון, ניתן להירשם לעד שלושה יישובים בלבד. אתה יכול להירשם לכל ההגרלות באותו יישוב או לחלקן בלבד. סדר ההגרלות יהיה לפי גודל היישוב – תחילה היישוב שמספר תושביו הוא הגדול ביותר, ובסוף היישוב שבו מספר התושבים שלו הוא הנמוך ביותר (לפי קביעת למ"ס). אם יש כמה הרשמות לפרויקטים ביישוב אחד, ייקבע סדר ההגרלות לפי שיקול דעתו של משרד הבינוי והשיכון. עם סגירת הרישום יבצע משרד הבינוי והשיכון את כל ההגרלות ברצף. אם זכית באחד הפרויקטים תוסר מכל ההגרלות שאליהן נרשמת – הן מהגרלות שבוצעו והן מהגרלות שטרם בוצעו. למשל, מי שרוצה להירשם להגרלות בחיפה ובטירת הכרמל, אך מעדיף לזכות בטירת הכרמל, מומלץ לו להביא בחשבון שההגרלות בחיפה יבוצעו קודם להגרלות בטירת כרמל, וכך ייתכן מצב שבו יזכה בחיפה, ולכן תבוטל הרשמתו לפרויקט בטירת כרמל.
מדוע בעצם מותר להירשם להגרלות לשלושה יישובים לכל היותר?
האם אני חייב להירשם לשלושה יישובים או לכלל ההגרלות בכל יישוב?
לא. ניתן להירשם לשלושה יישובים לכל היותר, או לחלק מההגרלות בכל יישוב.​
האם אני חייב להירשם ליישוב שבו אני בן מקום?
בחירת היישובים שאליהם ברצונך להירשם פתוחה לחלוטין, ואינך חייב להירשם ליישוב שבו אתה בן מקום. עם זאת, יש לזכור שיש לך עדיפות ביישוב שבו אתה מוגדר "בן מקום".​
האם ההקצאה לבני מקום נשארת כפי שהייתה עד היום בתכנית מחיר למשתכן?
כן, אין שינוי. בני המקום מקבלים את ההקצאה עבורם בכל הגרלה והגרלה בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. מסיבה זו כדאי לך להירשם ליישוב או ליישובים שבהם אתה בן מקום.​
הוגרלתי במקום 110 בהגרלה שבה היו 100 דירות. האם יש לי סיכוי לזכות בדירה?
אם זוכים יבטלו את זכייתם, תוכל לזכות באפשרות לרכוש דירה במסגרת התכנית. אם הוועדה המקומית תאשר תוספת דירות במחיר למשתכן, הדירות הנוספות יוקצו בהתאם לסדר הזכייה בהגרלה, בהתאם לתקנון.​
זכיתי בהגרלה קודמת לפני כמה חודשים, ועדיין היזם לא יצר עמי קשר. האם אני יכול להירשם לאחת מההגרלות בסדרת ההגרלות הגדולה?
תוכל לעשות זאת, רק אחרי שתבטל את זכייתך. את ביטול הזכייה אפשר לעשות זאת באופן מקוון באמצעות אתר ההרשמה להגרלות מתוך מסך ה"הרשמה לפרויקט" או מתוך "ההגרלות שלי" באזור האישי. שים לב, הביטול עשוי להיקלט רק כעבור כמה ימים!
האם מדובר בהגרלה אחת או בכמה הגרלות?
מחיר למשתכן

האתר נבנה בהתנדבות על ידי מספר זוכים מאוגדים מכל רחבי הארץ בכדי לספק מידע נרחב על פרויקט מחיר למשתכן באופן אובייקטיבי.

מחשבון דירה סופי

יצרנו מחשבון הכולל את כל הפרמטרים של התוספות השונות בפרויקטים של מחיר למשתכן. כעת ניתן לאמוד את עלות הדירה טרם ההחלטה אם לרכוש אותה.
כולל את המדד, החניה, המרפסת והמחסן!

הבהרה!

המידע הניתן באתר זה ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או לעדכניותו